Добрич Хам Радио

Нова функционалност на LZ0RHA (и ъпдейт)

Нова команда е достъпна на репитър LZ0RHA отскоро – проверка за преминавания на Международната космическа станция над Добрич в интервал от 30 минути напред.

Командата е *8#. Ако има преминаване в следващите 30 минути, на репитъра ще бъде съобщено началното време, продължителността и края на преминаването. Надявам се функцията да е полезна по време на SSTV кампании.

Имам планове да направя и автоматичен режим, който да може да се включва и изключва с команда. Идеята е да се включи в началото на деня за който има обявено SSTV събитие и автоматично да съобщава за предстоящи преминавания през целия ден.

Ъпдейт от 29.05.2022 г. : Функционалността е разширена с автоматичен режим, който може да бъде изключен или включен с командата * 7 #. Когато е включен, автоматичният режим проверява на всеки 30 минути за преминавания на МКС в следващите 30 минути. Ако преминаване се очаква, на репитъра се съобщава начален час, продължителност и краен час на преминаването. Режимът се очаква да бъде особено полезен по време на SSTV кампании.