Добрич Хам Радио

Карта на българските радиолюбителски ретранслатори

Сайт на Владимир Георгиев – LZ4HA

Базар за радиолюбителска техника на БФРЛ

Wimo.de – нова радиолюбителска техника (Германия)

FreeBytes – нова радиолюбителска техника (Гърция)

Технически изисквания за осъществяване на радиолюбителска дейност

Signal Identification Wiki – База данни със сигнали

Регистър на предоставените опознавателни знаци на КРС

Страница на силистренските радиолюбители

Най-голямата българска радиолюбителска група във Facebook – LZ HAM RADIO

Страница на силистренските радиолюбители

Файлове