Добрич Хам Радио

LZ0RNA отново работи

Наскоро Влади, LZ4HA успя да замени приемника на репитър LZ0RNA (R5) в Добрич, монтиран на телевизионната кула. Това се е наложило, тъй като не е могъл да се отремнотира на място.

Припомням, че приемникът излезе от строя преди две седмици, което направи невъзможно ползването на репитъра, понеже работеше само предавателят.

Приемната радиостанция, която е сложена в момента, е с малко по-различно аудио от предишната и най-вероятно ще ви звучи по-различно. Когато се отремонтира старият приемник, ще бъде върнат обратно.