SvxLink + EchoLink: активен
Система за записи: активна
WebSDR: активен
ADS-B радар: неактивен

Raspberry Pi - uptime:
8 седмици, 1 дни, 9 часа, 25 минути

Основен сървър - uptime:
3 часа, 41 минути