SvxLink + EchoLink: активен
Система за записи: активна
WebSDR: активен
ADS-B радар: активен

Raspberry Pi - uptime:
4 седмици, 4 дни, 16 часа, 2 минути

Основен сървър - uptime:
5 седмици, 1 дни, 20 часа, 56 минути